Πατήστε το κουμπί για να δείτε την τοποθεσία

Address & Contact

Our Address

Σταθά 77, Βόλος

GPS

39.36177, 22.95865

Telephone
Soc. Networks

Η “Κουκλουμπέρης Γεώργιος &Συνεργάτες” αποτελεί μία σύγχρονη, φιλόδοξη και συνεχώς
εξελισσόμενη λογιστική –φοροτεχνική και συμβουλευτική εταιρεία, που δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα από το 1996. Κύρια δραστηριότητά μας, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου και
εξειδικευμένων λογιστικών,φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα,επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η “Κουκλουμπέρης Γεώργιος & Συνεργάτες” παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καλύπτοντας κάθε απλή ή πολυσύνθετη ανάγκη.
Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου,είτε πρόκειται για μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου, είτε πρόκειται για εταιρεία που χρειάζεται στελέχωση του εσωτερικού της λογιστηρίου και παράλληλα επίβλεψη, έλεγχο και ορθή τήρηση κάθε διαδικασίας,σχετικά με τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.