Πατήστε το κουμπί για να δείτε την τοποθεσία

Η NOVECON CONSUNTANTS ιδρύθηκε το 2008 και αποτέλεσε τη συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας μίας έμπειρης ομάδας από Οικονομικούς, Φοροτεχνικούς και Νομικούς Συμβούλους, με την κατάλληλη εξειδίκευση σε κάθε τομέα.

Πρόσφατα έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο σε θέματα ίδρυσης εταιριών, Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων μέσω των εταιριών NOVECON CYPRUS Ltd και  NOVAXIA LONDON ECONOMISTS Ltd .

Η συντονισμένη παροχή των υπηρεσιών “Price2Value” που οδηγεί στη εξοικονόμηση χρόνου και κόστους προς τους πελάτες μας, αποτελεί τον λόγο δημιουργίας της Novecon αλλά και την  καθημερινή μας προτεραιότητα.

Στόχος της NOVECON CONSUNTANTS είναι η δημιουργία μιας συμμαχίας ανεξάρτητων Συμβούλων σε διεθνές επίπεδο, από συμπληρωματικούς Κλάδους παροχής υπηρεσιών που θα προσφέρουν εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον πελάτη, μέσα από την ολιστική προσέγγιση του

“One-Stop-Center”

Υπηρεσίες NOVECON

Η NOVECON CONSULTANTS δραστηριοποιείται από το 2008 στον χώρο της Συμβουλευτικής Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, αξιοποιεί την εμπειρία Οικονομολόγων, Φοροτεχνικών, Νομικών, καθώς και Ειδικών Συμβούλων Marketing & Real Estate, εισάγοντας μια πλήρη σειρά υπηρεσιών όπως:

Ø Τραπεζικές Υπηρεσίες

        Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων | Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα| Τραπεζική Εξωτερικού

Ø Νομική Συμβουλευτική

Ø Φοροτεχνική Υποστήριξη Εταιριών

Ø Επενδυτικές Υπηρεσίες | Συμβουλευτική Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου | Εναλλακτικές Επενδύσεις

Ø Διαχείριση-Αναδιάρθρωση Οφειλών, Νόμος Εξωδικαστικού Μηχανισμού, Πτωχευτικός Νόμος

Ø Business Plan & Σχέδιο Βιωσιμότητας – Αποτίμηση Εταιριών

Ø Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις – Κοινοτικά προγράμματα

Ø  Ίδρυση Εταιριών (σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ & Κύπρο) με παράλληλη φορολογιστική, νομική και χρηματοοικονομική     συμβουλευτική 

Ø Αναζήτηση / Άντληση Επενδυτικών κεφαλαίων από εγχώριες και διεθνείς αγορές

Ø Financial Wellness – Tailored made Bonus System για Στελέχη Επιχειρήσεων

Ø Συμβουλευτική Marketing / e-Marketing

Ø Εκτιμήσεις Ακινήτων, Συμβουλευτική Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Real Estate